Algemene voorwaarden

Rechten en plichten eigenaar hond(en):
* De hond(en) dien(t)(en) gezond en gechipt te zijn
* De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben waarbij een hond is opgenomen in de verzekering, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond
* De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest
* De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen
* De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (‘hier’ / ‘zit’)
* De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
* Puppy’s mogen mee vanaf 9 maanden
* Honden dienen gesteriliseerd/gecastreerd te zijn.
* Zieke honden mogen helaas niet mee, u dient besmetting  z.s.m. te melden
* De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor
* De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn

* De eigenaar geeft toestemming dat foto's en/of videos met zijn of haar hond(en) geplaatst      kunnen worden op de website en Facebook/Instagram van Honden uitlaat service Walkie-Doggie

* De eigenaar van de hond(en) machtigt Honden uitlaat service Walkie-Doggie, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Honden uitlaat service Walkie- Doggie dit nodig acht

* Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
* De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn
* Verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van uw hond valt niet onder de verantwoordelijkheid van Honden uitlaat service Walkie-Doggie
* Annuleren dient minimaal een werkdag van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht
* Vakanties en vrije dagen of (tijdelijke) opzegging dienen minimaal 2 weken van tevoren worden aangegeven
* Betaling moet voorafgaand aan de wandeling worden voldaan
* Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Honden uitlaat service Walkie-Doggie, onder vermelding van de namen van de eigenaar en de hond
* Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag
* Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Honden uitlaat service Walkie-Doggie de overeenkomst ontbinden.
Rechten en plichten Honden uitlaat service Walkie-Doggie;
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie is door ondertekening van de ‘Overeenkomst Hondenservice Walkie-Doggie gemachtigd om de hond(en) uit te laten.
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden d.m.v. ondertekening van de Overeenkomst.Honden uitlaat service Walkie-Doggie.
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie gaat akkoord met de voorwaarden Sleutelovereenkomst d.m.v. ondertekening van de ‘Sleutelovereenkomst Honden uitlaat service Walkie-Doggie.
* De hond(en) wordt op de afgesproken dagen en tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenservice Walkie-Doggie.
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie laat de hond voor de duur van de afgesproken tijd(en) uit
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond
* Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, de Honden uitlaat service Walkie-Doggie zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel
* Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Honden uitlaat service Walkie-Doggie ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag vertoont, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
* Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Honden uitlaat service Walkie-Doggie zich het recht de overeenkomst te ontbinden
* Annuleren geschiedt minimaal een werkdag van tevoren
* Honden uitlaat service Walkie-Doggie behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.
* Zowel de eigenaar als Honden uitlaat service Walkie-Doggie behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Dit dient minimaal 2 weken van tevoren te worden aangekondigd. Zowel voor de eigenaar als voor mij is het handig dat de voorwaarden bekend zijn en weet waar iedereen aan toe is.

Meest recente reacties

01.11 | 08:32

Toby gaat om 9.30 sjaggy in zijn mand liggen mokken. Vandaag komt Inge niet. Als dan ook nog buurhond Mickey wel mee mag, berg je dan maar

Een teken dat Inge een super co-baasje is !

16.06 | 13:15

Super uitlaatservice, Inge had een super klik met onze hond en stuurde zeer regelmatig ook leuke foto's en filmpjes door. Harley, onze boef, heeft het altijd geweldig naar z'n zin gehad bij Inge

27.02 | 17:14

Deskundig en enthousiaste uitlaatservice. Kelvin ging graag met haar mee. En de filmpjes die Inge altijd maakte en mij toestuurde maakte dat ik mee
kon genieten.

26.05 | 13:05

Beste Inge,

Wij hebben een beagle pup, nu 9 weken. En zouden graag gebruik willen maken van de uitlaatservice op de vrijdag. Is dit mogelijke?

Vriendelijke groet,
Laura Henderikx

Deel deze pagina